Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe ontstond op 1 januari 2013 uit een fusie tussen Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe. Ambtelijk werkten beide organisaties al in 1 organisatie sinds 1 januari 2012. De fusie had als doel een sterkere organisatie neer te kunnen zetten die tegen lagere kosten ook de wateropgaven in de toekomst op een kwalitatief goede wijze kon uitvoeren en de reguliere waterschapsmanagement taken nog efficiënter kon uitvoeren. In die opzet, kan nu al gezegd worden, zijn we geslaagd. Op jaarbasis wil het waterschap komen tot een kostenbesparing van 8 miljoen Euro. Een aanzienlijk deel daarvan is al gerealiseerd.

Waterschap Vallei en Veluwe wordt begrensd door de IJssel in het oosten, de randmeren in het noordwesten, de Utrechtse Heuvelrug in het zuidwesten, en de Nederrijn bij Wageningen in het zuiden.

In dit gebied wonen 1.1 miljoen mensen. Het landschap is heel gevarieerd, met polders langs de randmeren en de IJssel, akkers en weiden in de Gelderse Vallei en het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland op de Veluwe. In het gebied zijn vele watergangen te vinden, zoals de weteringen, de Grift, het Apeldoorns Kanaal en het Vallei kanaal, maar ook de kortste rivier van Nederland de Eem en niet te vergeten de vele sprengen en beken die historisch gezien van groot belang zijn geweest voor de industriële ontwikkeling van het gebied. Een aantal watermolens en de papierindustrie getuigen daarvan. Met nog twee werkende stoomgemalen kunnen we ook nog wat van de historie laten zien. Het stoomgemaal Hertog Reinout bij Nijkerk kan bij ernstige wateroverlast zelfs nog een wezenlijke bijdrage leveren om het water uit de Arkemheense polder weg te pompen. Zowel deze polder als de polders langs de IJssel behoren tot de oudste poldergebieden van Nederland.

In dit gebied kun je alle facetten van het werk van een waterschap tegenkomen. De ruimte voor de rivier projecten langs de IJssel, de Kader Richtlijn Water projecten in het hele gebied, en de reguliere watermanagement taken zoals dijkbeheer, pijlbeheer en het kwaliteitbeheer van het oppervlaktewater maken duidelijk dat het waterschap in het gehele gebied voor de ingezeten zichtbaar bezig is. Op de zuiveringen worden de nieuwste technologieën toegepast. Het resultaat is dat de energiekosten van de zuiveringen aanzienlijk dalen, en het waterschap niet alleen het rioolwater zuivert, maar zelfs grondstoffen terugwint. We zijn tevens het eerste waterschap in Nederland dat volledig energieneutraal werkt.

De ChristenUnie is blij dat we in dit prachtige waterschap met 3 van de 30 zetels een steentje kunnen bijdragen in het bestuur. Dat mogen we met enthousiasme maar vooral ook uit dienstbaarheid naar de samenleving doen.