Pyrazool en microverontreiniging

dinsdag 01 december 2015 17:44

Op 30 november vond in de Tweede Kamer het jaarlijkse begrotingsoverleg Water plaats. Er was dit keer veel aandacht voor de controleerbaarheid van het beleid ter verbetering van de waterkwaliteit.

De Kamerleden vinden het lastig om te controleren of het beleid dat wordt ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren ook echt daaraan bijdraagt. Zijn de maatregelen die worden afgesproken wel doelmatig en kosteneffectief?

PYRAZOOL EN MICROVERONTREINIGING

De Kamerleden uitten daarnaast zorgen over de effecten van nieuwe stoffen in het water, zoals pyrazool en microplastics. Er was ook aandacht voor medicijnresten en het ontbreken van normen op dit punt. CU en D66 vinden de aanpak van de staatssecretaris niet voortvarend genoeg.

Zij gaven aan een fonds te willen waaruit onderzoek wordt gefinancierd naar de effecten van medicijnresten in het (oppervlakte)water. De minister gaf aan dat er recent een Europees fonds ingesteld is en dat Nederlandse onderzoeksvragen daar kunnen worden ingediend. Zij heeft geen behoefte om een nationaal fonds in te stellen.

« Terug